• katalóg
    Katalógy

    Použitie farebných reklamných katalógov

    Farebné reklamné katalógy sú veľmi často hodnotené iba podľa ich obalu. A napriek tomu patria medzi najpopulárnejšie a najúčinnejšie marketingové nástroje. Slúžia predovšetkým na predstavenie firmy a všetkých jej ponúk, služieb a produktov. Farebné reklamné katalógy by mali mať priehľadný vzhľad a zároveň vyniknúť medzi ostatnými projektmi na trhu. DRUHY REKLAMNÝCH KATALÓGOV Príklady farebných reklamných katalógov môžu napríklad predstavovať konkrétne výrobky. Na tento účel sa pripravujú viacstránkové katalógy, cenníky, letáky a brožúry. Mali by sa vyznačovať nerušenou čitateľnosťou, pretože v prvom rade zohrávajú úžitkovú funkciu. Farebné reklamné katalógy sú tiež reklamné foldre pre firmy.   Správne navrhnutý folder nielen veľmi dobre odráža špecifiká danej firmy, ale tiež umožňuje zákazníkom oboznámiť…