katalóg
Katalógy

Použitie farebných reklamných katalógov

Farebné reklamné katalógy sú veľmi často hodnotené iba podľa ich obalu. A napriek tomu patria medzi najpopulárnejšie a najúčinnejšie marketingové nástroje. Slúžia predovšetkým na predstavenie firmy a všetkých jej ponúk, služieb a produktov. Farebné reklamné katalógy by mali mať priehľadný vzhľad a zároveň vyniknúť medzi ostatnými projektmi na trhu.

DRUHY REKLAMNÝCH KATALÓGOV

Príklady farebných reklamných katalógov môžu napríklad predstavovať konkrétne výrobky. Na tento účel sa pripravujú viacstránkové katalógy, cenníky, letáky a brožúry. Mali by sa vyznačovať nerušenou čitateľnosťou, pretože v prvom rade zohrávajú úžitkovú funkciu. Farebné reklamné katalógy sú tiež reklamné foldre pre firmy.

 

Správne navrhnutý folder nielen veľmi dobre odráža špecifiká danej firmy, ale tiež umožňuje zákazníkom oboznámiť sa s najzaujímavejšou ponukou z ich pohľadu. V rámci tohto druhu služieb sa pripravujú aj návrhy pravidelných správ, napríklad ročných, polročných alebo štvrťročných. Tieto typy farebných reklamných katalógov využívajú predovšetkým rôzne organizácie a spoločnosti. Publikácie zvyčajne obsahujú všetky potrebné súhrny, tabuľky, grafy a obrázky.

NÁVRH REKLAMNÉHO KATALÓGU

Dizajnéri a grafici zvyčajne vynakladajú maximálne úsilie, aby všetky farebné reklamné katalógy tohto typu boli funkčné a kreatívne. Pri objednávaní katalógu zvyčajne uvádzate niektoré základné podrobnosti, ako napríklad predmet a formát katalógu, ako aj počet strán a produktov v nich uvedených. Farebné reklamné katalógy môžu byť pripravené v niekoľkých jazykových verziách a obsahovať rôzne ilustrácie, schémy, tabuľky a grafy. Všetky fotografie v katalógu môžu byť predmetom profesionálnej grafickej úpravy, vďaka ktorej budú vyzerať ešte lepšie. Farebné reklamné katalógy je možné tlačiť alebo publikovať v digitálnej podobe.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *