• vizitky
    Vizitky

    Vizitky – slúžia nám po stáročia

    História vizitiek siaha až do stredoveku. V Číne boli vizitky kaligrafované na hodvábnom alebo ryžovom papieri. Neskôr miestni úradníci používali kartóny z ručného papierové, na ktoré zapisovali svoje údaje. V Európe boli najobľúbenejšie vo Francúzsku a v Taliansku. Používali ich predovšetkým zástupcovia šľachty ako navštívenky. Vizitky dnes V súčasnosti je vizitka jednou z najosobnejších foriem reklamy. Odovzdávame ju pri priamych stretnutiach, po predchádzajúcej konverzácii, pričom cieľom je samozrejme poskytnúť informácie potrebné pre ďalší kontakt. Ľudia, ktorí používajú vizitky, vyzerajú profesionálnejšie. V obchodných situáciách vytvára diktovanie telefónneho čísla alebo webovej stránky veľmi nepríjemnú atmosféru pre obe strany. Odovzdanie vizitky je elegantnejšie, rýchle a poskytuje atmosféru maximálnej profesionality. Až donedávna boli vizitky…